Acasa | Actualitate | Cade încă o afacere a clicii lui Boșcodeală: Elcar Gid nu mai primește niciun leu pentru patinoar

Cade încă o afacere a clicii lui Boșcodeală: Elcar Gid nu mai primește niciun leu pentru patinoar

Primarul municipiului Bu­zău, Constantin Toma, va mai închide, astăzi, la ședința extraordinară a Consiliului Local, încă un „robinet al risipei“ banului public, după ce proiectul de hotărâre privind înce­tarea programului de practicare a patinajului pe gheață pentru copiii și tinerii din municipiul Buzău pentru luna decembrie 2016 va fi aprobat prin votul aleșilor municipali. În acest fel, unul dintre clienții politici ai fostului primar Constantin Boșcodeală, patronul Elcar Gid, Gheorghe Chiru, se vede cu încă o afacere cu bani de la bugetul local tăiată de către Executivul Primăriei.

Conform expunerii de motive a proiectului de hotărâre, măsura respectivă va fi luată în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, care prevede, la articolul 14, alineatul 8, că nu se pot angaja obligații de plată de către administrațiile publi­ce locale care au plăți restante către terți. Astfel, după adop­ta­rea respective hotărâri, su­ma de 225.000 lei (2,25 miliarde lei vechi), care s-ar fi scurs în luna decembrie către Elcar Gid în „contul a minim 15.000 accesări lunare a patinoarului“, va fi virată unui alt capitol bugetar. De asemenea, contractul de prestări servicii încheiat de municipalitate și firma lui Gheorghe Chiru va fi reziliat.

De altfel, Camera de Conturi a scos la iveală cât de pă­gu­boasă este înțelegerea pe aproape 50 de ani pe care re­prezentanții Primăriei Buzău au făcut-o cu SC Elcar Gid SRL pentru reabilitarea și modernizarea patinoarului, în­țelegere de pe urma căreia bu­getul local s-a ales cu firi­mituri, dar, în schimb, timp de trei ani, a pompat miliarde, drept finanțare nerambur­sabilă, ca sprijin financiar pentru practicarea patinajului de către școlari și preșcolari. Mai exact, din 2012 și până în 2014, Primăria, prin semnătura primarului Constantin Boșco­dea­lă, a cotizat cu peste 20 de mi­li­arde lei vechi pentru func­țio­narea unei afaceri 100% private, cum e patinoarul Ice Magic, deținut de afaceristul Gheorghe Chiru. În fiecare dintre cele trei luni de iarnă, decembrie, ianuarie și februarie, Primăria Buzău a alimentat conturile patinoarului cu câte 2,25 de miliarde de lei vechi. În total, 6,75 de mili­arde lei vechi au fost dați din bugetul local într-un sezon, echivalentul a 33 de mii de bilete.

Conform contractului în­che­iat cu firma respectivă, municipiul are doar obligații și este în imposibilitatea de a ieși din acest parteneriat fără să plătească o despăgubire res­pectivei firme care poate denunța contractul oricând, fără vreo obligație.

Primăria cu banii și obligațiile, Elcar Gid cu profitul

„În anul 2007, UATM Bu­zău a încheiat cu SC ELCAR GID SRL Buzău contractul de asociere în participațiune nr. 1284/707/13.02.2007 (prelungit printr-un act adițional încheiat în același an), care a avut ca obiect pe terenul proprietate pri­vată a municipiului cu clă­dirile aferente și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, contract care conține o serie de clauze dezavantajoase pentru bugetul local, astfel: conform pct. 9.1 și 9.2 din contract, acesta a fost încheiat pe o peroadă de 49 de ani cu posibilitatea rezilierii de către UATM Buzău, însă numai cu plata unei despăgubiri, stabilite printr-o expertiză comună.

Deși, pentru primărie s-au prevăzut sancțiuni în cazul re­zilierii, pentru SC Elcar Gid nu s-a prevăzut nicio sancțiune în condițiile în care denunță contractul înainte de termen. Aceste prevederi contractuale au făcut posibil ca UATM Bu­zău să încaseze din această asociere, în perioada 2007-2014, venituri de doar 7.782 lei“, se arată în raportul Ca­merei de Conturi.

Peste 21 miliarde lei pompați în trei ani

„Trebuie menționat faptul că, prin contract s-a prevăzut că UATM Buzău nu va parti­cipa la pierderile operaționale ale asocierii, însă în realitate, cca. 80% din veniturile înre­gistrate de agentul economic în perioada 2012-2014 au provenit din fonduri de la bugetul local sub forma unor finanțări nerambursabile în sumă totală de 2.103.215 lei, ca sprijin financiar pentru practicarea patinajului de către școlari/ preșcolari.

În concluzie, în condițiile în care UATM Buzău a plătit în perioada 2012-2014 către SC ELCAR GID SRL Buzău suma totală 2.103.215 lei, care practic a acoperit cheltuielile ocazionate de întreținerea și funcționarea investiției, și a încasat din această asociere, în perioada 2007-2014, venituri de doar 7.782 lei (care practic s-au constituit chiar din su­mele plătite de primărie către societatea comercială), rezultă că în cadrul acestei asocieri primăria a ieșit în pierdere atât din punct de vedere financiar cât și patrimonial.

În baza contractului înche­iat, UATM Buzău a adus aport în natură, la această asociere, terenul în suprafață de 5.348 mp, evaluat la suma de 120.648 euro (care, în fapt reprezenta 10% din total aport) iar SC ELCAR GID SRL Buzău trebuia să asigure resursele financiare cu care urmau să se realizeze investiții în valoare de aproximativ 1.000.000 euro (care reprezenta 90% din total aport), constând în principal în refacerea patinoarului și achiziționarea materialului sportiv. Totuși cota de participare la profit pentru UATM Buzău a fost stabilită prin contract, ca fiind de 8% (deși aportul la asociere era de 10%).

Mai mult, după 8 luni, prin actul adițional nr. 16535/ 12.10.2007, s-a modificat contractul în sensul că s-a majorat aportul UATM Buzău, cu un imobil (cu suprafața de 374 mp) și terenul aferent de 1.377 mp, iar SC ELCAR GID SRL Buzău s-a obligat să asigure surse financiare de minim 2.000.000 euro (pentru dezvoltarea unei baze sportive și construirea unui spațiu de cazare tip Motel), însă deși UATM Buzău și-a respectat obligația, totuși SC ELCAR GID SRL nu a efectuat investiția de 2.000.000 euro, în schimb cota de participare la profit a rămas neschimbată pentru UATM Buzău respectiv de 8%.

UATM Buzău, așa cum am precizat mai sus, și-a îndeplinit obligațiile asumate prin actul adițional, în sensul că a pus la dispoziția societății, terenul și imobilul, însă SC ELCAR GID SRL Buzău nu realizat investiția de 2.000.000 euro, deși au trecut mai bine de 7 ani, fără să suporte nicio consecință, aceasta și motivat de faptul că nici prin contract și nici prin actul adițional nu s-au prevăzut sancțiuni. Astfel, practic, SC ELCAR GID SRL Buzău deține în folosință gratuită de mai bine de 7 ani bunuri din patrimoniul pri­măriei“, se mai arată în raport.

Reprezentanții Primăriei s-au apărat, argumentând că s-au respectat și aplicat pre­vederile a două hotărâri ale Consiliului Local Municipal, din 2006, respectiv 2007, prin care s-a aprobat contractul de participațiune cu completările ulterioare. Argumentele nu se justifică, susțin reprezentanții Camerei de Conturi, deoarece actele normative invocate au aprobat contractul de asociere în forma care cuprindea clauze în defavoarea UATM Buzău, prezentată și înaintată de către primarul municipiului, respectiv Constantin Boșco­deală, prin expunerile de motive.

Sursa: Opinia

Comentarii

Comentarii

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com